Melatonin AGB™

Melatonin AGB™ är är ett registrerat läkemedel för behandling av insomni hos barn och ungdomar (6–17 år) med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

20–50% av barn med ADHD upplever olika grader av sömnsvårigheter.1 Melatonin är ett hormon som produceras av epifysen. Det är strukturellt besläktat med serotonin. Melatonin är involverat i kontroll av dygnsrytmen och anpassningen till ljus-mörkercykeln. Melatonin är också förenat med en sövande effekt och en ökad benägenhet till sömn. Melatonin orsakar få och inga allvarliga biverkningar på kort sikt.2

Melatonin AGB™ fanns tidigare tillgängligt enbart på rikslicens och är nu godkänt av Läkemedelsverket som registrerat läkemedel.

Melatonin AGB™

  • Registrerat läkemedel
  • 1, 2, 3, 4 och 5 mg för individuell dosanpassning
  • Samma pris per tablett oavsett styrka
  1. Bakgrundsdokumentation, Information från Läkemedelsverket 2:2015 (s.25-64)
  2. SPC 2020-12-22

Patientmaterial

Patientinformation

Skicka Patientinformation

Sömndagbok

Skicka Sömndagbok

Material för professionen

Produktresumé

Skicka produktresume

Doskort

Skicka doskort

Om
AGB-Pharma

Kontakt

Terapiområden